National Beauty College chào mừng và cám ơn học viên đã chọn chúng tôi để giúp học viên có được đào tạo trong lĩnh vực thẩm mỹ.  Bây giờ học viên đang bước vào một lĩnh vực được mở rộng cung cấp tiềm năng lớn cho sự thành công trong thế giới của sắc đẹp. 

Trường là một tổ chức giáo dục độc lập mà bắt đầu vào tháng 12, 2001.  Các khóa học bao gồm Cosmetology, Hairstyling, Esthetics and Manicuring.  Chúng tôi đào tạo học viên có đủ điều kiện để đi thi lấy bằng của tiểu bang.  Chúng tôi muốn thấm nhuần một cảm giác chuyên nghiệp trong mỗi học viên vì vậy chúng tôi nhấn mạnh nhiều về cách để thành công trên thị trường trong khi cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp.  Nhà trường nằm ở một khu dân cư được bao quanh bởi các doanh nghiệp khác nhau, học viên có nhiều cơ hội để tương tác với khách hàng và sử dụng các kỹ năng học trong lớp trong một môi trường salon.  

Trường được trang bị đầy đủ dịch vụ thẩm mỹ để cung cấp các kinh nghiệm học tập tốt nhất cho học viên. Chúng tôi có cơ sở vật chất tuyệt vời với tất cả các tiện nghi học viên mong chờ từ một trường đại học.  Các lớp học được dy bằng tiếng Anh. Các buổi dy kèm có giảng viên dậy bằng tiếng Việt và tiếng Anh, tiếng Mễ và tiêng Anh để phù hợp với trình độ của mỗi học viên.  National Beauty College là của tư nhân, giám đốc, Anthony H. Đỗ.  

  

NHIỆM VỤ:

Tại National Beauty College, nhiệm vụ của chúng tôi là đào tạo và phát triển học viên vào chuyên ngành trong nghệ thuật mỹ phẩm và khoa học thẩm mỹ, trong khi chuẩn bị đi lấy bằng, giấy chứng nhận, và việc làm. 

 

YÊU CẦU GỞI THÔNG TIN VỀ LỚP HỌC HOẶC LIÊN LẠC SỐ: (303) 934-1288

 

  • Có chương trình giúp đỡ tài chính cho học viên có đủ điều kiện

  • Giúp học viên xin tiền Federal Pell Grant của chính phủ

  • Trường đã giúp nhiều học viên đi học MIỄN PHÍ và thành công trong nghề thẩm mỹ

  • Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc nhà trường số (303) 934-1288.